050 72 98 80 info@maricolen.be

Adviesraden

De schoolraad

Leden schoolraad 2022-2023

Leerlingengeleding:

Leonie De Bruyckere
Marieke Decoster
Anna Van Daele

Personeel

Frank Verdegem (voorzitter)
Lieve Vandendriessche
Silvie Bonamie
Delphine Vervenne

Oudergeleding

Claudia Smet
Marleen Crul
Pascal Gerard

 

Lokale gemeenschap

Oswald De Brabander
Rita Verleye

Directie

Mark Arnaut
Inge Buffel

Wie contact wil opnemen met de schoolraad kan dit doen op volgende wijze:

Schriftelijk, via de school of in een envelop ter attentie van de voorzitter.

Ouderraad

Hieronder vindt u de leden van de ouderraad voor het schooljaar 2019-2020

Claudia Smet (3de graad)
Marleen Crul (3de graad)
Sandra De Lille (1ste graad)
Pascal Gerard (3de graad)
Griet Van Acker (2de graad)

Het leerlingenparlement / leerlingenraad

Het leerlingenparlement/leerlingenraad is een platform waarbij de leerlingen inspraak hebben in het schoolgebeuren.De voorzitters nemen de leiding over het parlement en zorgen ervoor dat iedereen zijn inbreng kan doen.

Voorzitters leerlingenraad bovenbouw 2021-2022:
Danté Basslé (klas 6.4)
Secretaris leerlingenraad bovenbouw 2021-2022:
Luna De Coninck (klas 6.4)
Linde Nobus (klas 6.4)

Voorzitter leerlingenraad middenschool 2021 – 2022:

Secretaris leerlingenraad middenschool 2021 – 2022: