050 72 98 80 info@maricolen.be

Sterkte 5

M-team

Deelname van de leerlingen aan de besluitvorming is essentieel op tot een gedragen beleid te komen. Daarom betrekken we leerlingen steeds meer in alle domeinen van het schoolleven.

Op de Maricolen hebben we geen A-team, maar wel een M-team. Jongeren die zeer betrokken zijn en zich engageren, meedenken en mee handelen.