050 72 98 80 info@maricolen.be

Sterkte 7

Leerbegeleiding

Study Buddies

Bepaalde leerlingen hebben nood aan individuele of specifieke begeleiding. Maricolen Maldegem stelt daarom in samenspraak met die leerlingen en hun ouders een ‘Study Buddy’ aan. Deze Study Buddy, een leerkracht waarmee de leerling een goede band heeft, helpt de leerling individueel bij het verwerken van een pakket leerstof.

Dyslexiecoach

We hebben op onze school over een dyslexiecoach Nederlands die tot doel heeft de leerlingen met dyslexie zelfredzaam te maken. Ook dit is een uniek project in Vlaanderen!

Inhaallessen

Je hebt het wat moeilijk of je bent een tijdje afwezig geweest. Er zijn in de eerste graad inhaallessen voor Nederlands, Frans en wiskunde.

Studiebegeleiding

De school wil leerlingen die studiehulp of bijles nodig hebben samenbrengen met medeleerlingen uit een hoger jaar.  Op een webplatform zullen we leerlingen en lesgevers met elkaar in contact. Een uniek project in Vlaanderen.

Intensief begeleide avondstudie

Voor leerlingen van de eerste graad organiseert de school Intensief begeleide avondstudie. Na schooltijd krijgen de leerlingen een vieruurtje en daarna maken ze hun schooltaken in groepen van maximaal acht leerlingen onder begeleiding van een studiecoach. We werken (elke volle schooldag) tot 17.45 u.  en elke avond krijgen de ouders een kort verslag.  Het aantal beschikbare plaatsen is natuurlijk beperkt.