050 72 98 80 info@maricolen.be

Waarom kiezen voor student aan huis?

 • Het is prijsvriendelijk (45 euro voor 4 lessen (verzekering inbegrepen), Daarna 9 euro per uur).
 • Jongeren leren en aanvaarden het makkelijkst van leeftijdsgenoten.
 • De school garandeert de kwaliteit van de lesgevers.
 • Je geeft jongeren van de school een kans om zich te ontwikkelen.

Wie zijn die leerling-lesgevers?

 • De lesgevers zijn minstens 15 jaar en zijn leerlingen van onze school.
 • De lesgevers hebben een goede attitude.
 • De lesgevers zijn onderlegd in het vak waarover ze bijles geven.

Bij aanmelding vragen wij…

 1. De kandidaat-leerling en zijn/haar ouders communiceren op een duidelijke manier met de leerling-lesgever.
 2. De kandidaat-leerling en zijn/haar ouders zorgen voor een goede studieomgeving.
 3. De kandidaat-leerling en zijn/haar ouders behouden de nodige gereserveerdheid tegenover de leerling-lesgever. Het is niet 
  toegelaten dat de leerling of een gezinslid een emotionele relatie heeft of aangaat met de leerling-lesgever.
 4. De kandidaat-leerling en zijn/haar ouders verbinden zich ertoe geen alcohol of andere verslavende middelen te gebruiken tijdens
  de lessen en die ook niet aan te bieden aan de leerling-lesgever. Ook roken in de ruimte waar les gegeven wordt is niet toegelaten.
 5. De kandidaat-leerling en zijn/haar ouders maken onmiddellijk melding over eventuele onregelmatigheden aan de school.

Inschrijving

Inschrijven