BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

Bedrijfswetenschappen is een nieuwe theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit binnen het domein Economie en Organisatie. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. We hebben er als school voor gekozen om in deze richting extra in te zetten op talen en informatica.

5D – Bedrijfswetenschappen

Godsdienst2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Bedrijfswetenschappen7
Communicatiewetenschappen1
Nederlands3
Wiskunde3
Engels2
Frans2
Informaticawetenschappen2
Duits1
Complementaire vakken2

Na het 6de jaar heeft men nog heel wat mogelijkheden. De richting bereidt perfect voor op een vervolgopleiding binnen de domeinen economie en sociale wetenschappen. Door de extra inzet op de algemene vorming en de talen kan men nog heel wat kanten uit.