BEDRIJFSONDERSTEUNENDE INFORMATICAWETENSCHAPPEN (ECONOMIE EN TALEN)

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is een richting die pas eind 2022 aan het studieaanbod in de doorstroomfinaliteit binnen het domein Economie en Organisatie toegevoegd is. Het is een theoretische studierichting die een brede algemene vorming combineert met een pakket bedrijfswetenschappen én informaticawetenschappen. Voor bedrijfswetenschappen verdiept men zich onder meer in organisatievormen en -structuur, de financiering van bedrijfsactiviteiten en de financiële gezondheid van een onderneming en juridische aspecten m.b.t. e-commerce. Voor Informaticawetenschappen gaat het onder meer om een vergelijkende studie van algoritmes en datastructuren, het programmeren van numerieke methodes, softwareontwikkeling in een object georiënteerde omgeving, het ontwerpen en beheren van databanken en het uitwerken van softwareapplicaties van analyse tot implementatie. Ze leren logisch en kritisch denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Binnen deze richting bieden we een extra uur economie, communicatiewetenschappen en extra talen aan.

6D – Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen (economie en talen)

Godsdienst2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Bedrijfswetenschappen3
Communicatiewetenschappen1
Nederlands3
Wiskunde B+S4
Engels2
Frans2
Informaticawetenschappen6
Frans+1
Complementaire vakken2
Projectwerk1

Na het 6de jaar heeft men nog heel wat mogelijkheden. De richting bereidt prima voor op een vervolgopleiding binnen de domeinen economie en informaticawetenschappen. Door de extra inzet op de algemene vorming en de talen kan men nog heel wat kanten uit.