COMMERCIËLE ORGANISATIE (TALEN EN INFORMATICA)

Welke richtingen bieden wij aan in de dubbele finaliteit?

Wie een richting volgt in de dubbele finaliteit kan na het secundair onderwijs twee kanten uit. Deze richtingen bereiden voor op bijvoorbeeld een professionele bachelor in het hoger onderwijs via het groot pakket aan theoretische vorming. Dus na 6 jaar secundair onderwijs kan men er zeker voor kiezen om nog verder te studeren. Daarnaast worden in die richtingen ook beroepskwalificaties aangeleerd. Hierdoor kan men indien men het wenst na het 6de jaar secundair onderwijs er ook voor kiezen om onmiddellijk een job uit te voeren op de arbeidsmarkt.

Commerciële organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit binnen het domein Economie en organisatie. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot de commerciële en administratieve ondersteuning van het verkoopproces. De leerlingen leren op een professionele manier omgaan met klanten via diverse (online) communicatiekanalen. De theoretische en praktische vorming gaan hier hand in hand. Als school hebben we ervoor gekozen om in deze richting extra in te zetten op talen en informatica. Zo bieden we in het 5de jaar extra Duits en Engels aan, in het 6de jaar krijgen ze extra Frans en Nederlands.

6D/A – Commerciële organisatie (talen en informatica)

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Engels2
Frans2
Wiskunde2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Commerciële organisatie12
Extra talen en informatica3
Projectwerk1
Complementaire vakken / GFL1

Na het 6de jaar kan men ervoor kiezen om verder te studeren. De meest logische vervolgopleidingen zijn professionele bachelors binnen de domeinen economie en sociale wetenschappen. Dankzij de extra inzet op de talen en informatica kan men nog heel wat kanten uit. Ook Se-n-Se richtingen zijn mogelijk.
Men kan er ook voor kiezen om na het 6de jaar onmiddellijk aan te slag te gaan als bijvoorbeeld commercieel of administratief medewerker in een bedrijf, bij een overheidsdienst…