Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

DERDE JAAR

Nadat je in de eerste twee jaar geproefd hebt van verschillende interessante vakken, zal je in het derde en vierde jaar (de tweede graad) al een specifiekere keuzen maken op basis van je interesses en capaciteiten. Je maakt nu een keuze voor een richting die je zowel in het derde als in het vierde jaar zal volgen. Bij ons op school kan je kiezen uit richtingen binnen de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktfinaliteit. De richtingen binnen de doorstroomfinaliteit bereiden je voor op verdere studies in het hoger onderwijs. Met een richting binenn de dubbele finaliteit kan je zowel in het hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt terecht. Als je voor de arbeidsmarktfinaliteit gaat, dan word je gerichter voorbereid op het uitoefenen van een bepaald beroep.

STUDIERICHTINGEN IN HET DERDE JAAR

Bij Maricolen Maldegem heb je geen keuzestress. Je kan onze richtingen namelijk combineren met CLIL of Maatschappij en Welzijn. 

Latijn

(+ CLIL)

Moderne Talen

(+ CLIL of Maatschappij en Welzijn)

Natuurwetenschappen

(+ CLIL)

Economische Wetenschappen

(+ CLIL)

Bedrijfswetenschappen

(+ Maatschappij en Welzijn)

Bedrijf en Organisatie

(+ Maatschappij en Welzijn) 

Zorg en Welzijn 

DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN

DOORSTROOM-MOGELIJKHEDEN