Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

VIERDE JAAR

In het vierde jaar volg je normaliter dezelfde studierichting als in het derde jaar. De lessentabellen kunnen echter van elkaar verschillen.

STUDIERICHTINGEN IN HET VIERDE JAAR

Bij Maricolen Maldegem heb je geen keuzestress. Je kan onze richtingen namelijk combineren met CLIL of Maatschappij en Welzijn. 

Latijn

(+ CLIL)

Moderne Talen

(+ CLIL of Maatschappij en Welzijn)

Natuurwetenschappen

(+ CLIL)

Economische Wetenschappen

(+ CLIL)

Bedrijfswetenschappen

(+ Maatschappij en Welzijn)

Bedrijf en Organisatie

(+ Maatschappij en Welzijn)

Zorg en Welzijn

DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN

DOORSTROOM-MOGELIJKHEDEN