VIJFDE JAAR

Nadat je in tweede graad al een bepaalde keuze hebt gemaakt, kies je voor het vijfde en zesde jaar opnieuw een richting die aansluit bij je interesses en waar je talenten tot zijn recht komen. Bij ons op school kan je kiezen uit richtingen binnen de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktfinaliteit. De richtingen binnen de doorstroomfinaliteit bereiden je voor op verdere studies in het hoger onderwijs. Met een richting binnen de dubbele finaliteit kan je zowel in het hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt terecht. Als je voor de arbeidsmarktfinaliteit gaat, dan word je gerichter voorbereid op het uitoefenen van een bepaald beroep.

STUDIERICHTINGEN IN HET VIJFDE JAAR

Economie – Moderne Talen

Economie – Wiskunde

Latijn – Moderne Talen

Latijn – Wetenschappen

Latijn – Wiskunde

Moderne Talen – Wetenschappen

Wetenschappen – Wiskunde

Moderne Talen

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen 

(+ Economie en Talen)

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen 

(+ Wetenschappen)

Commerciële organisatie 

(+ Talen en Informatica)

Commerciële organisatie 

(+ Maatschappij en Welzijn)

Basiszorg en ondersteuning