ZESDE JAAR

In het zesde jaar volg je normaliter dezelfde studierichting als in het vijfde jaar. De lessentabellen kunnen echter van elkaar verschillen.

STUDIERICHTINGEN IN HET ZESDE JAAR

Economie – Moderne Talen

Economie – Wiskunde

Latijn – Moderne Talen

Latijn – Wetenschappen

Latijn – Wiskunde

Moderne Talen – Wetenschappen

Wetenschappen – Wiskunde

Moderne Talen

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen 

(+ Economie en Talen) 

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen 

(+ Wetenschappen) 

Commerciële organisatie 

(+ Talen en Informatica)

Commerciële organisatie 

(+ Maatschappij en Welzijn)

Basiszorg en ondersteuning