Maricolen
Maldegem

een school voor het leven
LATIJN

Latijn is ideaal voor leerlingen die in de eerste graad de richting Latijn volgden en proeven naar meer. Deze richting in de doorstroomfinaliteit combineert een brede algemene vorming met 5 uur Latijn. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. De wetenschapsvakken fysica, chemie en biologie worden als afzonderlijke vakken gegeven.

Leerweg 5u en 4u wiskunde

Ben je gebeten door de wiskundemicrobe? Kies dan zeker voor de leerweg met 5 uur wiskunde. Deze leerweg is de ideale voorbereiding op een richting met 8 graadsuren (4u-4u) of 12 graadsuren (6u-6u) wiskunde in de derde graad.

Ben je goed in wiskunde, maar vind je de leerweg met 5u wiskunde toch net iets te veel van het goede? Dan kies je best voor de leerweg met 4u wiskunde. Deze leerweg is een ideale voorbereiding op een richting met 7 graadsuren (3u-4u) en 5 graadsuren (2u-3u) wiskunde in de derde graad.

3D – Latijn met 5u wiskunde
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis (CLIL*) 2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels3
Frans4
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde5
Latijn5
Artistieke vorming1
Te combineren met
CLIL
*CLIL (leerlingen die het wensen, kunnen ervoor kiezen om geschiedenis in het Frans te volgen.)

3D – Latijn met 4u wiskunde
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis (CLIL*) 2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels3
Frans4
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde4
Latijn5
Communicatiewetenschappen1
Artistieke vorming1
Te combineren met
CLIL
*CLIL (leerlingen die het wensen, kunnen ervoor kiezen om geschiedenis in het Frans te volgen.)

Dankzij de brede algemene vorming kan je na de tweede graad nog alle kanten uit. Wil je verder met Latijn, dan kan je dat in de derde graad combineren met wiskunde, moderne talen of wetenschappen. Ook andere domeinoverschrijdende richtingen of richtingen binnen een ander domein behoren zeker nog tot de mogelijkheden