Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

MODERNE TALEN

Moderne Talen is een richting in de doorstroomfinaliteit waarin leerlingen die talent hebben voor en geïnteresseerd zijn in talen zeker hun ‘goesting’ zullen vinden. Naast extra lesuren Frans, Engels en Duits, proef je bij ons op school ook van Spaans en komen vakken als communicatiewetenschappen en Nederlandse expressie aan bod. Je wordt ook geprikkeld om de talen actief in de lessen te gebruiken. De wetenschapsvakken chemie, fysica en biologie worden hier afzonderlijk gegeven, maar het pakket wiskunde is iets minder zwaar (4u) in vergelijking met andere doorstroomrichtingen.

Optie: Maatschappij en Welzijn

Wie moderne talen volgt, kan voor de optie Maatschappij en Welzijn kiezen. Je krijgt alle vakken die eigen zijn aan de gekozen studierichting, maar ook 4 uur les in thema’s die kaderen in het domein Maatschappij en Welzijn. Op deze manier krijgen onze leerlingen de kans om zich in meer dan één domein te specialiseren en worden de keuzemogelijkheden in de derde graad en het hoger onderwijs groter.

3D – Moderne talen
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis (CLIL*) 2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands5
Engels3
Frans5
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde4
Communicatie wetenschappen1
Nederlandse expressie1
Spaans2
Artistieke vorming1
Te combineren met
CLIL
*CLIL (leerlingen die het wensen, kunnen ervoor kiezen om geschiedenis in het Frans te volgen.)

 

3D – Moderne talen met maatschappij en welzijn
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis (CLIL*) 2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels3
Frans5
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde4
Communicatiewetenschappen1
Maatschappij en Welzijn4
Artistieke vorming1
Te combineren met
CLIL
*CLIL (leerlingen die het wensen, kunnen ervoor kiezen om geschiedenis in het Frans te volgen.)

De richting moderne talen is een ideale voorbereiding op de gelijknamige richting moderne talen in de derde graad, maar je kan moderne talen bijvoorbeeld ook combineren met economie of wetenschappen. Ook andere domeinoverschrijdende richtingen of richtingen binnen een ander domein behoren zeker nog tot de mogelijkheden.