Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

LATIJN

Naast de algemene basisvorming leer je Latijn. Door woorden te studeren en je te verdiepen in de grammatica, zal je al snel Latijnse teksten begrijpen. Het analyseren en vertalen van teksten doet je taalinzicht en logisch redeneervermogen groeien. Bovendien leer je je correct en nauwkeurig uit te drukken. Die vaardigheden zal je ook kunnen inzetten om je kennis van moderne talen uit te breiden.

Tegelijk duik je in de wondere wereld van mythen en sagen en leer je meer over de oude Griekse en Romeinse cultuur, tot op vandaag pijlers van onze samenleving.

1A – Latijn (te combineren met CLIL, EXPLO of SPORT)
Godsdienst2
Aardrijkskunde2
Beeld1
Engels1
Frans3
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving (CLIL)*2
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
ICTverwerkt in alle vakken + extra sessies doorheen het schooljaar
Latijn met initiatie Grieks5
Leonardo0,5
Te combineren met
CLIL0,5
EXPLO**1,5
SPORT1,5
*CLIL – Wie kiest voor CLIL heeft 2,5 uur Mens & Samenleving in het Frans.
**EXPLO is een grondige inleiding in de basisopties (Economie & Organisatie | STEM | Maatschappij en Welzijn).

Op basis van alles wat je na het eerste jaar al weet en kan, ga je nu een stuk gerichter kiezen. Dankzij ons ruime aanbod aan basisopties kan je in het tweede jaar je talenten verder gaan ontwikkelen.