Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

ECONOMIE & ORGANISATIE

Deze optie brengt jou bij je eerste stapjes in het bedrijfsleven. Je leert hoe economie werkt, op kleine én op grotere schaal. Je ontdekt welke systemen er schuilgaan achter dagelijkse dingen waar heel veel mensen niet bij stilstaan. Maar jij wel. Dit is boeiend, van A tot Z.

2A – Economie & organisatie (te combineren met SPORT)
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Beeld1
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Muziek1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
ICTverwerkt in alle vakken + extra sessies doorheen het schooljaar
Economie5
Wiskunde1 (bijsturend of verdiepend)
Frans1 (bijsturend of verdiepend)
Te combineren met
SPORT2

Na de richting Economie en organisatie kan je in de tweede graad alle richtingen uit met uitzondering van Latijn. Wens je verder te gaan op het ingeslagen pad? Dan kan je voor de richting Economische wetenschappen of de richting Bedrijfswetenschappen kiezen.