Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

T-plus Economie en Organisatie

Bij T-plus leggen we ook dit jaar de focus op een grondige basis. Die is immers van groot belang om met alles mee te zijn, nu en in de toekomst. We werken je bij waar nodig en geven je dat kleine duwtje in de rug zodat je de basis heel goed beheerst.

2A – T-plus economie & organisatie (te combineren met SPORT)
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Arvo* beeld1
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Arvo* muziek1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
ICT / teamuur1
Economie5
Wiskunde1 (bijsturend)
Frans1 (bijsturend)
Te combineren met
SPORT2
*Arvo staat voor artistieke vorming

Met de richting T-plus economie en organisatie kan je na het tweede jaar nog verschillende richtingen uit. Deze richting bereidt je in het bijzonder voor op de richting Bedrijf en organisatie in de tweede graad.