Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

Bedrijfswetenschappen is de ideale richting voor wie geïnteresseerd is in het economisch leven, maar een minder zwaar pakket wiskunde wenst. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in het economisch leven en de werking van ondernemingen. Je gaat onder andere op zoek naar je talent om daarna in kleine groepjes een eigen economisch project uit te werken. Met dit project worden de ondernemingszin, het organisatietalent en de creativiteit aangewakkerd: een oudercafé oprichten, een papierslag of filmavond organiseren of een activiteit voor de lagere school in elkaar steken, zijn voorbeelden van dergelijke projecten.

Optie: Maatschappij en Welzijn

Wie bedrijfswetenschappen volgt, kan voor de optie Maatschappij en Welzijn kiezen. Je krijgt alle vakken die eigen zijn aan de gekozen studierichting, maar ook 4 uur les in thema’s die kaderen in het domein Maatschappij en Welzijn. Op deze manier krijgen onze leerlingen de kans om zich in meer dan één domein te specialiseren en worden de keuzemogelijkheden in de derde graad en het hoger onderwijs groter.

4D – Bedrijfswetenschappen

Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans4
Duits1
Natuurwetenschappen3
Wiskunde3
Economie6
Informatica2
Communicatiewetenschappen1

 

4D – Bedrijfswetenschappen met maatschappij en welzijn

Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Duits1
Natuurwetenschappen3
Wiskunde3
Economie5
Maatschappij en welzijn4
Informatica1

De richting bedrijfswetenschappen is een ideale voorbereiding op de gelijknamige richting bedrijfswetenschappen in de derde graad, maar ook bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen en commerciële organisatie zijn logische vervolgopleidingen. Dankzij de brede algemene vorming en de keuzes die wij als school gemaakt hebben, kan men in een derde graad nog alle kanten uit (behalve Latijn). Ook richtingen in andere domeinen (bv het domein maatschappij en welzijn) of domeinoverschrijdende richtingen zijn na bedrijfswetenschappen nog mogelijk.