ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Deze richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Je leert logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Economische Wetenschappen onderscheidt zich van bedrijfswetenschappen door het extra uur wiskunde. Verder worden de wetenschapsvakken fysica, biologie en chemie hier als afzonderlijke vakken gegeven.

4D – Economische wetenschappen
Godsdienst2
Aardrijkskunde (CLIL*) 1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans4
Duits1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde5
Economie5
Informatica1
Te combineren met
CLIL
*CLIL (leerlingen die het wensen, kunnen ervoor kiezen om aardrijkskunde in het Engels te volgen.)

Dankzij de brede algemene vorming kan je na de tweede graad nog alle kanten uit (behalve Latijn). Door het uitgebreide pakket economie is deze richting een ideale voorbereiding op de richtingen economie-wiskunde, economie-moderne talen, bedrijfswetenschappen, bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen en commerciële organisatie. Maar ook andere domeinoverschrijdende richtingen of richtingen binnen een ander domein behoren zeker nog tot de mogelijkheden.