LATIJN

Latijn is ideaal voor leerlingen die in de eerste graad de richting Latijn volgden en proeven naar meer. Deze richting combineert een brede algemene vorming met 5 uur Latijn. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. De wetenschapsvakken fysica, chemie en biologie worden als afzonderlijke vakken gegeven. Er is een behoorlijk pakket wiskunde (5u), maar via doorgedreven differentiatie kunnen ook minder wiskundig begaafde leerlingen in deze richting slagen.

4D – Latijn
Godsdienst2
Aardrijkskunde (CLIL*)1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans4
Duits1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde5
Latijn5
Economie1
Te combineren met
CLIL
*CLIL (leerlingen die het wensen, kunnen ervoor kiezen om aardrijkskunde in het Engels te volgen.)

Dankzij de brede algemene vorming kan je na de tweede graad nog alle kanten uit. Wil je verder met Latijn, dan kan je dat in de derde graad combineren met wiskunde, moderne talen of wetenschappen. Ook andere domeinoverschrijdende richtingen of richtingen binnen een ander domein behoren zeker nog tot de mogelijkheden