Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

COMMERCIËLE ORGANISATIE

Welke richtingen bieden wij aan in de dubbele finaliteit?

Wie een richting volgt in de dubbele finaliteit kan na het secundair onderwijs twee kanten uit. Deze richtingen bereiden voor op bijvoorbeeld een professionele bachelor in het hoger onderwijs via het groot pakket aan theoretische vorming. Dus na 6 jaar secundair onderwijs kan je er zeker voor kiezen om nog verder te studeren. Daarnaast worden in die richtingen ook beroepskwalificaties aangeleerd. Hierdoor kan je, indien je het wenst, na het 6de jaar secundair onderwijs er ook voor kiezen om onmiddellijk een job uit te voeren op de arbeidsmarkt.

Commerciële organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit binnen het domein economie en organisatie. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot de commerciële en administratieve ondersteuning van het verkoopproces. De leerlingen leren op een professionele manier omgaan met klanten via diverse (online) communicatiekanalen. De theoretische en praktische vorming gaan hier hand in hand. Als school hebben we ervoor gekozen om in deze richting extra in te zetten op talen en informatica

Zowel in het 5de als in het 6de jaar doen de leerlingen aan projectwerk. In het 5de jaar ligt de focus op artistieke vorming en het leren schrijven van een paper. In het 6de jaar komen in dit projectwerk o.a. financiële geletterdheid, maatschappelijke projecten en studiekeuzebegeleiding richting het hoger onderwijs aan bod. 

 

5D/A – Commerciële organisatie

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Engels3
Frans2
Duits1
Wiskunde2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Commerciële organisatie12
Informatica2
Projectwerk1

Na het 6de jaar kan je ervoor kiezen om verder te studeren. De meest logische vervolgopleidingen zijn professionele bachelors binnen de domeinen economie en sociale wetenschappen. Dankzij de extra inzet op de talen en informatica kan je nog heel wat kanten uit. Ook Se-n-Se-richtingen zijn mogelijk.
Je kan er ook voor kiezen om na het 6de jaar onmiddellijk aan te slag te gaan als bijvoorbeeld als commercieel of administratief medewerker in een bedrijf, bij een overheidsdienst…