Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

ECONOMIE – MODERNE TALEN

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

5D – Economie – moderne talen

Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
Engels3
Frans4
Duits3
Economie4
Complementaire vakken2

Na het 6de jaar heb je nog heel wat mogelijkheden. Deze richting is een goede voorbereiding op een vervolgopleiding binnen het domein sociale en economische wetenschappen of het domein taal- en letterkunde, maar door de algemene vorming kan je nog alle kanten uit.