Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

LATIJN – WETENSCHAPPEN

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

5D – Latijn – wetenschappen
Godsdienst2
Aardrijkskunde (CLIL*)1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Biologie1
Chemie2
Fysica2
Nederlands4
Wiskunde4
Engels2
Frans3
Duits1
Latijn4
Complementaire vakken2
Te combineren met
CLIL
*CLIL (leerlingen die het wensen, kunnen ervoor kiezen om aadrijkskunde in het Engels te volgen.)

Na het 6de jaar heb je nog heel wat mogelijkheden. De richting bereidt perfect voor op een vervolgopleiding binnen de domeinen taal- en letterkunde, geesteswetenschappen en natuurwetenschappen, maar door de algemene vorming kan je nog alle kanten uit.