Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

MODERNE TALEN – WETENSCHAPPEN

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en wetenschappen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

5D – Moderne talen – wetenschappen
Godsdienst2
Aardrijkskunde (CLIL*)1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Biologie1
Chemie2
Fysica2
Nederlands4
Wiskunde4
Engels3
Frans4
Duits3
Complementaire vakken2
Te combineren met
CLIL
*CLIL (leerlingen die het wensen, kunnen ervoor kiezen om aardrijkskunde in het Engels te volgen.)

Na het 6de jaar heb je nog heel wat mogelijkheden. De richting vormt een prima voorbereiding op een vervolgopleiding binnen de domeinen taal- en letterkunde en natuurwetenschappen, maar door de algemene vorming kan je nog alle kanten uit.