Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

MODERNE TALEN

Moderne talen is een nieuwe sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ze leren bij ons op school Spaans als vierde moderne vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde. Zo komt ook de pragmatiek en sociolinguiĢˆstiek zowel in het Nederlands als in de moderne vreemde talen aan bod.

5D – Moderne talen

Godsdienst2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
Engels3
Frans4
Duits3
Spaans3
Frans+1
Complementaire vakken2

Na het 6de jaar heb je nog heel wat mogelijkheden. De richting bereidt perfect voor op een vervolgopleiding binnen de domeinen taal- en letterkunde en geesteswetenschappen, maar door de algemene vorming kan je nog alle kanten uit.