Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

WETENSCHAPPEN – WISKUNDE

De richting wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden. Wie het wenst kan via de complementaire uren kiezen voor extra wiskunde (8u wiskunde).

5D – Wetenschappen – wiskunde
Godsdienst2
Aardrijkskunde (CLIL*)1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Biologie2
Chemie2
Fysica2
Nederlands4
Wiskunde6
Engels2
Frans3
Duits1
Esthetica1
Complementaire vakken2
Te combineren met
CLIL
*CLIL (leerlingen die het wensen, kunnen ervoor kiezen om aardrijkskunde in het Engels te volgen.)

Na het 6de heb je nog heel wat mogelijkheden. Deze richting bereidt uitstekend voor op vervolgopleidingen binnen de domeinen natuurwetenschappen en ingenieurswetenschappen, maar door de algemene vorming kan je nog alle kanten uit.