Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

BEDRIJFSONDERSTEUNENDE INFORMATICAWETENSCHAPPEN

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is een richting binnen het domein economie en organisatie. Het is een theoretische studierichting die een brede algemene vorming combineert met een pakket bedrijfswetenschappen én informaticawetenschappen. Voor bedrijfswetenschappen verdiepen de leerlingen zich onder meer in organisatievormen en -structuur, de financiering van bedrijfsactiviteiten, de financiële gezondheid van een onderneming en juridische aspecten m.b.t. e-commerce. Voor informaticawetenschappen gaat het onder meer om een vergelijkende studie van algoritmes en datastructuren, het programmeren van numerieke methodes, softwareontwikkeling in een object georiënteerde omgeving, het ontwerpen en beheren van databanken en het uitwerken van softwareapplicaties van analyse tot implementatie. Leerlingen leren logisch en kritisch denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. We bieden als school in die richting een uitgebreid pakket aan wetenschappen en een extra uur wiskunde aan.

6D – Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

Godsdienst2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen (bio – chemie)1
Fysica2
Bedrijfswetenschappen2
Communicatiewetenschappen1
Nederlands3
Wiskunde4
Engels2
Frans2
Informaticawetenschappen6
Complementaire vakken2
Projectwerk1

Na het 6de jaar heb je nog heel wat mogelijkheden. De richting bereidt perfect voor op een vervolgopleiding binnen de domeinen economie en informaticawetenschappen. Door de extra inzet op de algemene vorming en de wetenschappen kan je nog heel wat kanten uit.