Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN  (INFORMATICA EN COMMUNICATIEWETENCHAPPEN)

Bedrijfswetenschappen is een nieuwe theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit binnen het domein economie en organisatie. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. We hebben er als school voor gekozen om in deze richting extra in te zetten op talen, informatica en communicatiewetenschappen.

6D – Bedrijfswetenschappen (informatica en communicatiewetenschappen)

Godsdienst2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Bedrijfswetenschappen8
Communicatiewetenschappen1
Nederlands3
Wiskunde4
Engels2
Frans2
Informaticawetenschappen2
Complementaire vakken2
Projectwerk1

Na het 6de jaar heb je nog heel wat mogelijkheden. De richting bereidt perfect voor op een vervolgopleiding binnen de domeinen economie en sociale wetenschappen. Door de extra inzet op de algemene vorming en de talen kan je nog heel wat kanten uit.