Maricolen
Maldegem

een school voor het leven

ECONOMIE – WISKUNDE

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden. Wie het wenst kan via de complementaire uren kiezen voor extra wiskunde (8u wiskunde). Binnen deze richting bieden we onze leerlingen ook een uitgebreid pakket wetenschappen aan ter voorbereiding van hogere studies.

6D – Economie – wiskunde
Godsdienst2
Aardrijkskunde (CLIL*)1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Nederlands4
Wiskunde6
Engels2
Frans3
Economie4
Informaticawetenschappen1
Complementaire vakken2
Projectwerk1
Te combineren met
CLIL
*CLIL (leerlingen die het wensen, kunnen ervoor kiezen om aadrijkskunde in het Engels te volgen.)

Na het 6de jaar heb je nog heel wat mogelijkheden. De richting bereidt uitstekend voor op een vervolgopleiding binnen de domeinen sociale en economische wetenschappen, natuurwetenschappen en ingenieurswetenschappen, maar door de algemene vorming kan je nog alle kanten uit.