LATIJN – MODERNE TALEN

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

6D – Latijn – Moderne Talen

Godsdienst2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde3
Engels3
Frans4
Duits2
Latijn4
Nederlandse taalredactie1
Complementaire vakken2
Projectwerk1

Na het 6de jaar heeft men nog heel wat mogelijkheden. De richting bereidt perfect voor op een vervolgopleiding binnen de domeinen taal- en letterkunde, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, maar door de algemene vorming kan men nog alle kanten uit.